Liên hệHỢP TÁC XÃ ĐOÀN KẾT VÂN LONG

Địa chỉ : Thôn Phụ Long, xã Gia Vân, huyện Gia viễn, tỉnh Ninh Bình.

Điện thoại: 01687.292.440

Website: hoptacxadoanketvanlong.com