Chị Nguyễn Hồng Nhung

Chúng tôi rất tin tưởng lựa chọn Hợp tác xã đoàn kết Vân Long để cung cấp các loại con giống, con thịt cho gia đình chúng tôi để chăn nuôi và có nguồn thực phẩm an toàn.

Tin Liên Quan